Chính sách xử lý khiếu nại

Điện Máy Đại An mong rằng mỗi giao dịch của quý khách sẽ luôn là một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Và chúng tôi cam kết hỗ trợ tận tình, kịp thời để mang đến cho bạn điều tuyệt vời đó.

Chúng tôi luôn sẵn sàng:

  • Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
  • Thực hiện thủ tục bảo hành đối với tất cả mọi đơn hàng.

Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng, hai bên sẽ tự thương lượng.