Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin xuất hóa đơn:

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tủ đông Alaska 650 Lít HB-650N  × 1 10,600,000VND
Tạm tính 10,600,000VND
Tổng 10,600,000VND
  • Thanh toán khi nhận hàng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.